Απρ 022013
 
 02/04/2013  Διοίκηση

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μελών του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα σε:

                                                       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου ΣΠΟΡΤΙΓΚ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 28/3/2012, και σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 16 παράγραφος 6 καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ  που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα ,οδός Ηλία Ζερβού 89 τo Σάββατο  06/04/2013   και ώρα 18:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  08/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα αριθμού παρευρισκόμενων μελών μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)    Εκλογή προέδρου και γενικού γραμματέως της Συνέλευσης

2)    Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός του Δ.Σ

3)    Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4)    Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

5)    Διάφορα ( απόφαση για αρχαιρεσίες Δ.Σ)


Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΓΑ  ΛΑΝΑΡΑ                                               ΣΤ.ΤΑΜΒΑΚΗΣ

 Leave a Reply

(required)

(required)