Μάι 042012
 
 04/05/2012  Εκδηλώσεις

Των μελών του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΟΡΤΙΓΚ που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 3/5/2012 και σύμφωνα με το καταστατικό του άρθρο 11,παράγρ.1 και άρθρο 16 παραγρ.6,καλούνται όλα τα μέλη του ομίλου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα οδός Ηλία Ζερβού 89 την Δευτέρα 14/5/2012 και ώρα 14:00μμ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων μελών με :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Συζήτηση για το μέλλον του Συλλόγου

 Leave a Reply

(required)

(required)